Ieškoti

Privatumo politika

AB „BALTIC SHOPPING CENTERS“ PRIVATUMO POLITIKA

AB „Baltic Shopping Centers“ (duomenų valdytojas ir (arba) tvarkytojas) gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti jį laikydamasi šios Privatumo politikos (toliau – Politika) nuostatų. Politika galioja ir yra taikoma prekybos ir laisvalaikio centro (toliau – PLC) „Mega“ klientams, kitiems suinteresuotiems asmenims, interneto svetainės www.mega.lt lankytojams.

Politikoje pateikiama informacija apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslai, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas, asmens duomenų saugojimo laikotarpiai, ir kita informacija, kurią reikalauja pateikti galiojantys teisės aktai.

Ši privatumo politika netaikoma internetiniame puslapyje www.mega.lt pateikiamoms nuorodoms į kitų asmenų tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti minėtų tinklalapių privatumo politikomis ar taisyklėmis. Taip pat rekomenduojame pasidomėti PLC „Mega“ prekes ir paslaugas siūlančių asmenų privatumo politikomis.

Mes galime pasitelkti kitus asmenis Jūsų asmens duomenų tvarkymui ir tuo tikslu perduoti informaciją apie asmenis kitiems juridiniams asmenimis, laikantis šioje privatumo politikoje nustatytų sąlygų.

Jūsų asmens duomenis gauname, kai pateikiate juos mums norėdami gauti PLC „Mega“ nuolaidų kortelę, PLC „Mega“ daugkartinio atsiskaitymo dovanų kortelę, lankotės mūsų internetiniame puslapyje www.mega.lt, lankotės PLC „Mega“ patalpose ir teritorijoje, susisiekiate su mumis ir kitais šioje Politikoje numatytais atvejais.  

KOKIUS FIZINIO ASMENS DUOMENIS TVARKOME

Jūsų pateiktus asmens duomenis teisėtai tvarkome ir naudojame šiais žemiau išvardintais tikslais ir teisiniais pagrindais:

 

1. PLC „Mega“ nuolaidų kortelė

Pateikiami asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų valdytojas

Vardas, pavardė. Tvarkome asmens duomenis, remdamiesi Jūsų sutikimu. AB „Baltic Shopping Centers“,  įmonės kodas 111621714, buveinės adresas Garažų g. 18, Kaunas, Tel.: 8 37 239 010, el. paštas info@balticred.com 
Gimimo data. Remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei LR Civiliniu kodeksu.
Elektroninio pašto adresas, telefono numeris, lytis, miestas. Tvarkome asmens duomenis, remdamiesi Jūsų sutikimu.

Norėdami gauti PLC „Mega“ nuolaidų kortelę (toliau – nuolaidų kortelė) ir naudotis jos teikiamais pasiūlymais ir nuolaidomis Jūs turite užpildyti prašymą išduoti nuolaidų kortelę bei jame pateikti savo asmens duomenis. Jeigu prašyme nenurodysite savo vardo, pavardės, gimimo datos, mes negalėsime suteikti Jums nuolaidų kortelės. Nuolaidų kortelė turi identifikacinį numerį, todėl nuolaidų kortelės negalima perleisti kitiems asmenims, nuolaidų kortele gali naudotis tik asmuo, kurio vardas ir pavardė yra susieti su nuolaidų kortelės identifikaciniu numeriu.

Duomenys apie jūsų gimimo datą mums reikalingi tam, kad nustatytume Jūsų amžių. Remiantis galiojančiais teisės aktais PLC „Mega“ nuolaidų kortelė išduodama asmenims nuo 16 metų. Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 16 metų, naudodamiesi mūsų paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos atskleidimo Mums.

Tam, kad gautumėte nuolaidų kortelę neprivalote pateikti elektroninio pašto adreso ir telefono numerio, tačiau Jums sutikus ir pateikus šiuos duomenis, naudojame juos, kad atpažintume Jus, kai pateikiate mums užklausas, taip pat, kad praneštume el. paštu apie Privatumo politikos, lojalumo kortelės taisyklių pokyčius ir kt., o taip pat, kad susisiektume su Jumis Jūsų nurodytais kontaktais, radus Jūsų pamestą nuolaidų kortelę ir pan. Šiuos duomenis, Jums sutikus, taip pat naudojame tiesioginės rinkodaros tikslais, kurie aprašyti šios Politikos 3 punkte.

Informaciją apie miestą, kuriame gyvenate, lytį, Jums sutikus pateikti, renkame statistiniais bei tiesioginės rinkodaros tikslais. Ši informacija mums padeda pažinti savo klientus ir pateikti Jūsų poreikius geriausiai atitinkančius prekių ir paslaugų pasiūlymus.

Pateikdami asmens duomenis Jūs patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi.

 

2. PLC „Mega“ daugkartinio atsiskaitymo dovanų kortelė

Pateikiami asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų valdytojas

Vardas, pavardė

Sutarties sudarymas ir vykdymas.

SIA „Transact Pro“ ,

įmonės kodas 41503033127,

buveinės adresas Gustava Zemgala 76, Riga, Latvija

Tel.: +371 67222555

Lietuvos Respublikos (LR) nuolatinų gyventojų asmens kodas (kitų LR gyventojų – gimimo data). Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pagrindu.
Elektroninio pašto adresas, telefono numeris.  Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

PLC „Mega“ daugkartinio atsiskaitymo dovanų kortelė (toliau – kortelė) yra anoniminė, joje nenurodomas asmens vardas ir pavardė. Kortelę galima naudoti PLC „Mega“ esančiose parduotuvėse, pramogų ir paslaugų vietose, neribotam skaičiui atsiskaitymų, neviršijant jos minimalios vertės.

Jūsų asmens duomenys Jums įsigyjant kortelę tvarkomi paslaugų Jums suteikimo tikslais. Jums norint vienu metu įsigyti daugiau nei 2 vnt. kortelių arba už didesnę nei 800 Eur (aštuonių šimtų eurų) bendrą sumą, Jūs (galioja tiek fizinio, tiek juridinio asmens atveju) turite užpildyti duomenų valdytojo SIA „Transact Pro“ nustatytos formos paraišką bei pateikti savo asmens dokumentą. Paraiškoje nenurodžius reikalaujamų asmens duomenų, kortelės Jums išduoti negalėsime.

Būdami Jūsų asmens duomenų tvarkytojai užtikriname, kad duomenų tvarkymui naudojamos techninės ir organizacinės priemonės įgyvendinamos tokiu būdu, kad Jūsų duomenų tvarkymas atitiktų galiojančių teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų teisių apsauga.

Pateikdami asmens duomenis, patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Pastebėję netikslumų, iš karto juos ištaisykite.

 

3. Tiesioginė rinkodara

Pateikiami asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų valdytojas

Elektroninio pašto adresas, telefono numeris, miestas, lytis.

Tvarkome asmens duomenis, remdamiesi Jūsų sutikimu.

AB „Baltic Shopping Centers“,  įmonės kodas 111621714, buveinės adresas Garažų g. 18, Kaunas, Tel.: 8 37 239 010, el. paštas info@balticred.com 

Siųsti Jums pasiūlymus bei reklaminę medžiagą, naujienas apie prekes ir paslaugas Jūsų nurodytais kontaktais, galime tik tuo atveju, jeigu Jūs sutinkate gauti šią informaciją. Sutikimą galite išreikšti pildydami prašymą išduoti nuolaidų kortelę, anketą dalyvauti žaidime ar konkurse ir juose pažymint varnele sutikimo langelį dėl tiesioginės rinkodaros vykdymo. Pažymėdami šį langelį Jūs sutinkate, kad Jūsų duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, langelio nepažymėjus, Jūsų duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu netvarkysime. Taip pat sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus galite išreikšti mūsų interneto svetainėje, nurodytoje vietoje įvesdami savo elektroninio pašto adresą.

Informaciją apie miestą, kuriame gyvenate, lytį, Jums sutikus, renkame statistiniais bei taip pat  tiesioginės rinkodaros tikslais. Ši informacija mums padeda pažinti savo klientus ir pateikti Jūsų poreikius geriausiai atitinkančius prekių ir paslaugų pasiūlymus.

Galite bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, paspaudę naujienlaiškyje esančią naujienlaiškių atsisakymo nuorodą. Jeigu esate pasirinkęs, gauti tiesioginės rinkodaros informaciją Jūsų nurodytu telefono numeriu, ir norite atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis (telefono numerį) tiesioginės rinkodaros tikslu, šiai teisei įgyvendinti taip pat galite kreiptis adresu Islandijos pl. 32, Kaunas, PLC „Mega“ informacijos centras arba elektroninio pašto adresu info@mega.lt. Jūsų duomenų tvarkymą nedelsiant sustabdysime ir ištrinsime Jūsų duomenis (jeigu asmens duomenų nebūtina saugoti ilgesnį terminą kitu šioje Politikoje nurodytu pagrindu).

 

4. Organizuojami konkursai ir žaidimai

Pateikiami asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų valdytojas

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris

Jūsų bei mūsų teisėti interesai.

AB „Baltic Shopping Centers“,  įmonės kodas 111621714, buveinės adresas Garažų g. 18, Kaunas, Tel.: 8 37 239 010, el. paštas info@balticred.com 

Miestas

Tvarkome asmens duomenis, remdamiesi Jūsų sutikimu.

Gimimo data Remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei LR Civiliniu kodeksu.

Siekiant Jūsų bei mūsų teisėtų interesų, kiekvienu atveju, tam, kad galėtume įvykdyti organizuojamą konkursą ar žaidimą, o Jūs galėtumėte konkurse ar žaidime dalyvauti, atskirose taisyklėse nurodome, kokius savo asmens duomenis turite mums pateikti. Ar dalyvauti vykdomuose konkursuose ir žaidimuose, o taip pat teikti atitinkamus duomenis, ar ne, pasirenkate Jūs patys. Nepateikus dalyvavimui žaidime ar konkurse reikalingų duomenų, dalyvauti žaidime ar konkurse negalėsite.

Duomenys apie jūsų gimimo datą mums reikalingi tam, kad nustatytume Jūsų amžių. Atsižvelgiant į žaidimo ar konkurso pobūdį, remiantis galiojančiais teisės aktais, žaidime ar konkurse gali būti nustatomas minimalus dalyvių amžius. Jums esant jaunesniems nei 18 metų, bet sulaukus 16 metų, dalyvaudami žaidime ar konkurse, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos atskleidimo mums.

Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis, informaciją apie miestą, kuriame gyvenate, Jums sutikus galime naudoti statistiniais ir tiesioginės rinkodaros tikslais (plačiau - Politikos 3 p.). Laikome, kad sutinkate, kad tvarkytume Jūsų pateiktą informaciją apie miestą, kuriame gyvenate, jeigu žaidimo ar konkurso anketoje nurodote šią neprivalomą Jums pateikti informaciją.

Jūsų kontaktinius duomenis taip pat renkame tam, kad įgyvendintume žaidimo ar konkurso taisykles ir informuotume laimėtoją apie galimybę atsiimti prizą. Siekdami maksimalaus skaidrumo, teisėto intereso pagrindu, konkurso ar žaidimo laimėtojo vardą ir pavardę dažniausiai skelbiame viešai. 

 

5. Vaizdo stebėjimas

Patalpų ir teritorijos vaizdo stebėjimas.

Pateikiami asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų valdytojas

Asmens atvaizdas ir/ar transporto priemonės vaizdo duomenys (įskaitant transporto priemonių valstybinius numerius).

Tvarkome duomenis siekdami apsaugoti gyvybinius Jūsų interesus bei siekdami Jūsų bei mūsų teisėtų interesų. 

AB „Baltic Shopping Centers“,  įmonės kodas 111621714, buveinės adresas Garažų g. 18, Kaunas, Tel.: 8 37 239 010, el. paštas info@balticred.com 

Tvarkome Jūsų asmens duomenis prevencijos nuo teisės pažeidimų, teisės pažeidimų išaiškinimo, pažeidėjų identifikavimo tikslu. Siekiame apsaugoti klientų, darbuotojų ir kitų fizinių asmenų gyvybinius interesus, įskaitant sveikatą ir gyvybę, apsaugoti klientų, mūsų darbuotojų, kito fizinio asmens ir mūsų privačią nuosavybę bei turtą.   

Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi. Tokiu atveju mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų, išskyrus jei įrodysime, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Jūs nesate įpareigoti pateikti asmens duomenis ir mes nesiekiame nustatyti jūsų asmens tapatybės, jei tai nėra būtina, siekiant aukščiau numatytų tikslų. Tačiau dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio, mes negalime garantuoti, kad galėsite atlikti savo užduotis ar gauti mūsų paslaugas, nepatekdami į vaizdo kamerų stebėjimo lauką.

Apie vykdomą vaizdo stebėjimą (konkrečias patalpas ar teritoriją) esate informuojami matomoje vietoje patalpintais informaciniais pranešimais.

Garantuojame, kad vaizdo stebėjimas nėra vykdomas patalpose, kuriose duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pvz., tualetuose, persirengimo kambariuose ir pan).

 

6. Nuotraukos ir (arba) vaizdo įrašai, padaryti vykusių viešų renginių ar specialių fotosesijų metu

Pateikiami asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų valdytojas

Asmens atvaizdas (nuotrauka ir/ar vaizdo įrašas).

Jūsų sutikimas ir/arba mūsų teisėtas interesas. 

AB „Baltic Shopping Centers“,  įmonės kodas 111621714, buveinės adresas Garažų g. 18, Kaunas, Tel.: 8 37 239 010, el. paštas info@balticred.com 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, siekdami skleisti informaciją apie prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ ir jo veiklą. Mūsų renginiai yra vieši ir atviri visiems, norintiems juose dalyvauti. Norėdami išvengti bet kokios galimybės būti nufotografuoti ar nufilmuoti, galite nedalyvauti mūsų organizuojamuose viešuose renginiuose, konkursuose arba susisiekti su mumis su prašymu pašalinti jūsų atvaizdą iš komunikacijai skirtos medžiagos. Dalyvaudami viešuose renginiuose turėtumėte suprasti ir mes laikome, jog Jūs sutinkate, kad Jūsų atvaizdas bus nufotografuotas ir/ar nufilmuotas ir gali būti panaudotas reklamai ir/ar viešai skelbiant informaciją apie mūsų įmonės veiklą.

Siekiant skleisti informaciją ir reklamuoti prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ kartais rengiame specialias fotosesijas. Jeigu esate tokių fotosesijų dalyvis, Jūsų atvaizdą, esantį nuotraukose ar vaizdo įrašuose viešai skelbiame ir naudojame Jūsų sutikimo pagrindu jame išvardintomis sąlygomis ir tikslais.

Esant mūsų rengiamo žaidimo ar konkurso laimėtojo sutikimui, sutikime nurodytomis sąlygomis ir tikslais, taip pat viešai skelbiame (spaudoje, internete, televizijoje bei kt.) laimėtojo nuotraukas ar vaizdo įrašus su laimėtojo atvaizdu.

 

7. Prizų perdavimo-priėmimo aktai

Pateikiami asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų valdytojas

Vardas, pavardė, adresas, telefono numeris.

Mūsų teisėti interesai

AB „Baltic Shopping Centers“,  įmonės kodas 111621714, buveinės adresas Garažų g. 18, Kaunas, Tel.: 8 37 239 010, el. paštas info@balticred.com 

Asmens kodas (prizo ar dovanos vertei esant virš 200 Eur) Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pagrindu.

Gauname Jūsų asmens duomenis, Jums įteikiant konkurso prizą ar kitą dovaną ir Jums nurodant asmens duomenis prizo perdavimo-priėmimo akte.  Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, siekdami perduoti Jums Jūsų laimėtą prizą bei užtikrinti teisingą savo mokestinių įsipareigojimų vykdymą: apskaičiuoti mokesčius ir mokesčių institucijoms deklaruoti informaciją apie Jums suteiktas dovanas ar išmokas.

Tvarkyti aukščiau nurodytus asmens duomenis taip pat būtina siekiant duomenų valdytojo teisėtų interesų – išvengti galimų ginčų su Laimėtoju ir/ar trečiaisiais asmenimis dėl prizo įteikimo. Laimėtojas, norėdamas atsiimti prizą, turi pateikti aukščius nurodytus duomenis, šių duomenų nepateikus, prizas Laimėtojui nesuteikiamas;

 

8. Slapukai.

Slapukai susideda iš mažų failų, įskaitant unikalius identifikatorius, kuriuos žiniatinklio serveriai siunčia interneto naršyklėms ir kurie vėliau gali būti siunčiami atgal į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė pateikia užklausą iš serverio. Slapukai naudojami žiniatinklio serveriuose vartotojų identifikavimui ir stebėjimui, kai vartotojai naršo po skirtingus svetainės puslapius ir kai vartotojai grįžta į svetainę.

Slapukai gali būti „nuolatiniai“ arba „sesijos“. Nuolatinį slapuką sudaro tekstinis failas, kurį žiniatinklio serveris siunčia žiniatinklio naršyklei, kurį saugo naršyklė ir kuris galios iki nustatytos galiojimo pabaigos datos (išskyrus atvejus, kai vartotojas jį ištrina iki galiojimo pabaigos datos). Sesijos slapukas pasibaigs naudotojo sesijos pabaigoje, kai naršyklė bus uždaryta. www.mega.lt svetainėje naudojami ir nuolatiniai, ir sesijos slapukai.

Slapukuose, kuriuos mes naudojame, nėra jokios informacijos, kuri asmeniškai Jus identifikuoja, bet asmeninė informacija, kurią mes saugome apie Jus, gali būti susieta su informacija, saugoma ir gaunama iš slapukų.

Mes galime naudoti informaciją, kurią gauname naudodami slapukus, šioms reikmėms:

 •  Atpažinti kompiuterį, kai lankotės mūsų svetainėje;
 • Stebėti naršymą ir įgalinti kai kurių funkcijų naudojimą mūsų svetainėje;
 • Tobulinti svetainės patogumą;
 • Išanalizuoti mūsų svetainės naudojimą;
 • Administruojant šią svetainę;
 • Suasmeninti svetainės naudojimą, įskaitant skelbimų taikymą.

Dauguma naršyklių leidžia blokuoti slapukus arba ištrinti visus jūsų įrenginyje saugomus slapukus. Visų slapukų blokavimas gali turėti neigiamos įtakos daugelio tinklalapių naudojimui. Jei blokuosite slapukus, negalėsite naudotis dalimi svetainės funkcijų.

Naudojantis mūsų tinklalapiu, taip pat gali būti siunčiami ir trečiųjų šalių slapukai. Mes naudojame „Google Analytics“ įrankius, kad galėtume analizuoti šios svetainės naudojimą. „Google Analytics“ įrankiai sukuria statistinę ir kitą informaciją apie svetainės naudojimą slapukuose, kurie saugomi naudotojų kompiuteriuose. Informacija, susijusi su mūsų tinklalapiu, naudojama kurti ataskaitas apie svetainės naudojimą.

Mes naudojame slapukus „AdWords“ pakartotinės rinkodaros tikslais. Šie slapukai yra „Google“ teikiamos pakartotinės rinkodaros ir elgsenos taikymo paslauga, jungianti svetainę su „AdWords“ reklamos tinklu. Atsisakyti slapukų stebėjimo galite čia: https://adssettings.google.com/authenticated.

DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Bendrovė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus:

 • Teisės aktuose numatytais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mokesčių institucijoms, teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų numatytais atvejais;
 • Bendrovė gali atskleisti Jūsų asmens duomenis Bendrovės paslaugų teikėjams, esantiems Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės valstybėse (pavyzdžiui, turto valdymo bendrovei, naujienlaiškių siuntimo bendrovei, bendrovei teikiančiai tinklalapio dizaino ar administravimo paslaugas ir panašiems paslaugų teikėjams). Visos šios įmonės – Jūsų duomenų tvarkytojai, laikosi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.
 • Bendrovė fotografuoja ir/ar filmuoja PLC „Mega“ rengiamus viešus renginius. Tikėtina, kad asmenys, savo pasirinkimu nusprendę dalyvauti tokiuose viešuose renginiuose, taip pat bus nufotografuoti ir/ar nufilmuoti, tokiu atveju jų atvaizdas bus panaudotas reklamuojant bei viešai skelbiant informaciją apie PLC „Mega“ veiklą ir siūlomas paslaugas.

NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 16 metų, naudodamiesi mūsų paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos Mums atskleidimo.

Registruodamiesi tiesioginės rinkodaros pasiūlymams mūsų internetinėje svetainėje, Jūs patvirtinate, kad Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus.

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros vykdymui, saugosime 3 metus nuo asmens duomenų gavimo dienos. Pasibaigus 3 metų terminui, fiziniam asmeniui išsiunčiame pranešimą su pasiūlymu atnaujinti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Fiziniam asmeniui per 1 mėnesį sutikimo neatnaujinus, sustabdome naujienlaiškių ir pasiūlymų siuntimą bei sunaikiname tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkytus duomenis (jeigu asmens duomenų nebūtina saugoti ilgesnį terminą kitu šioje Politikoje nurodytu pagrindu).

Duomenų subjektui kas 3 metus laisva valia atnaujinant sutikimą dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, maksimalus asmens duomenų tiesioginei rinkodarai vykdyti tvarkymo terminas 10 metų. Pasibaigus 10 metų terminui, Jūsų asmens duomenis ištriname.

Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate nuolaidų kortelei gauti, saugosime ne daugiau 10 metų nuo lojalumo kortelės išdavimo dienos, atsižvelgiant į nuolaidų kortelės galiojimo laiką.  Jūs galite bet kada atsisakyti nuolaidų kortelės ir pareikalauti sunaikinti visus jūsų tvarkomus asmens duomenis. Norėdami atsisakyti nuolaidų kortelės ir sustabdyti savo duomenų tvarkymą, galite kreiptis adresu Islandijos pl. 32, Kaunas, PLC „Mega“ informacijos centras arba elektroninio pašto adresu info@mega.lt. Jūsų duomenų tvarkymą nedelsiant sustabdysime ir ištrinsime Jūsų duomenis.

Žaidimų ir konkursų anketas su juose asančiais Jūsų asmens duomenimis saugome ne daugiau 10 metų, atsižvelgiant į tiesioginės rinkodaros vykdymo laikotarpį. Jeigu nesutikote su Jūsų duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu, žaidimų ar konkursų anketas saugome ne daugiau 3 metų, dėl galimų žaidimų ar konkursų dalyvių skundų, susijusių su žaidimo ar konkurso vykdymu, pateiktų per žaidimų ar konkursų taisyklėse nurodytą terminą. Laimėtojo žaidimo anketą saugome 10 metų, remiantis galiojančiuose teisės aktuose numatytu bendruoju 10 metų senaties terminu bei LR galiojančios Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės nuostatomis (10.25 punktas „Turto valdymo dokumentai (priėmimo, išdavimo, nurašymo, perdavimo, sunaikinimo aktai, apžiūros pažymos ir kita))“.

PLC „Mega“ patalpose bei teritorijoje vykdant vaizdo stebėjimą, asmens atvaizdo, transporto priemonės vaizdo duomenys (įskaitant transporto priemonių valstybinius numerius) saugomi 14 dienų. Pasibaigus saugojimo terminui Jūsų duomenis ištriname.

Jūsų atvaizdas (nuotrauka ar vaizdo įrašas) iš viešų renginių ar konkursų ar iš specialių fotosesijų  saugomi ne daugiau kaip 3 metus nuo faktinės renginio ar fotosesijos datos.

Prizų ir kitų dovanų perdavimo-priėmimo metu pateikti Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo datos remiantis remiantis galiojančiuose teisės aktuose numatytu bendruoju 10 metų senaties terminu bei LR galiojančios Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės nuostatomis (10.25 punktas „Turto valdymo dokumentai (priėmimo, išdavimo, nurašymo, perdavimo, sunaikinimo aktai, apžiūros pažymos ir kita))“.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Su Jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai. Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui. Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribose.

JŪS TURITE ŠIAS TEISES:

 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis (išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis);
 • teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų perkeliamumą, ši teisė taikoma, kai asmens duomenys tvarkomi automatizuotai, remiantis Jūsų sutikimu arba pasirašius sutartį);
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą (tam tikromis teisės aktuose nustatytose aplinkybėmis);
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu žemiau nurodytais kontaktais.

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Reguliariai peržiūrime savo privatumo politiką. Ši versija atnaujinta 2018 m. rugsėjo 6 d.

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su mumis:

AB „Baltic Shopping Centers“, įmonės kodas 111621714, buveinės adresas Garažų g. 18, Kaunas, Tel.: 8 37 239 010, el. paštas info@balticred.com   

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys – duomenuapsauga@balticred.com, Tel.: 8 37 239 017.