Ieškoti

Privatumo politika

AB „BALTIC SHOPPING CENTERS“ PRIVATUMO POLITIKA

AB „Baltic Shopping Centers“ (duomenų valdytojas) gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti jį laikydamasi šios Privatumo politikos (toliau – Politika) nuostatų. Politika galioja ir yra taikoma prekybos ir laisvalaikio centro (toliau – PLC) „Mega“ klientams, kitiems suinteresuotiems asmenims, interneto svetainės www.mega.lt lankytojams. Politikoje pateikiama informacija apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslai, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas, asmens duomenų saugojimo laikotarpiai, ir kita informacija, kurią reikalauja pateikti galiojantys teisės aktai.

Ši privatumo politika netaikoma internetiniame puslapyje www.mega.lt  pateikiamoms nuorodoms į kitų asmenų tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti minėtų tinklalapių privatumo politikomis ar taisyklėmis. Taip pat rekomenduojame pasidomėti PLC „Mega“ prekes ir paslaugas siūlančių asmenų privatumo politikomis.

Mes galime pasitelkti kitus asmenis Jūsų asmens duomenų tvarkymui ir tuo tikslu perduoti informaciją apie asmenis kitiems juridiniams asmenimis, laikantis šioje privatumo politikoje nustatytų sąlygų.

Jūsų asmens duomenis gauname, kai pateikiate juos mums norėdami gauti PLC „Mega“ nuolaidų kortelę, PLC „Mega“ daugkartinio atsiskaitymo dovanų kortelę, lankotės mūsų internetiniame puslapyje, lankotės PLC „Mega“ patalpose ir teritorijose, susisiekiate su mumis.

Kokius fizinio asmens duomenis tvarkome ir kokiu tikslu tai darome

Jūsų pateiktus duomenis teisėtai tvarkome ir naudojame šiais žemiau išvardytais tikslais ir teisiniais pagrindais:

1. PLC „Mega“ nuolaidų kortelė

Pateikiami asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų valdytojas

Vardas, pavardė, gimimo data, nuolaidų kortelės numeris.

Jūsų sutikimo pagrindu.

AB „Baltic Shopping Centers“,  įmonės kodas 111621714, buveinės adresas Garažų g. 18, Kaunas, Tel.: 8 37 239 010, el. paštas info@balticred.com 

Elektroninio pašto adresas, telefono numeris, lytis, miestas.

Norėdami gauti PLC „Mega“ nuolaidų kortelę (toliau – nuolaidų kortelė) ir naudotis jos teikiamais pasiūlymais ir nuolaidomis turite užpildyti prašymą išduoti nuolaidų kortelę bei jame pateikti savo asmens duomenis. Jeigu prašyme nenurodysite savo vardo, pavardės, gimimo datos mes negalėsime suteikti Jums nuolaidų kortelės. Nuolaidų kortelė turi identifikacinį numerį, todėl nuolaidų kortelės negalima perleisti kitiems asmenims, nuolaidų kortele gali naudotis tik asmuo, kurio vardas ir pavardė yra susieti su nuolaidų kortelės identifikaciniu numeriu.

Duomenys apie jūsų gimimo datą mums reikalingi tam, kad nustatytume Jūsų amžių. Remiantis galiojančiais teisės aktais PLC „Mega“ nuolaidų kortelė išduodama asmenims nuo 16 metų. Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 16 metų, naudodamiesi mūsų paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos atskleidimo Mums.

Tam, kad gautumėte nuolaidų kortelę neprivalote pateikti elektroninio pašto adreso ir telefono numerio, tačiau Jums sutikus ir pateikus šiuos duomenis, naudojame juos, kad atpažintume Jus, kai pateikiate mums užklausas, taip pat, kad praneštume el. paštu apie Privatumo politikos, taisyklių pokyčius ir kt., o taip pat, kad susisiektume su Jumis Jūsų nurodytais kontaktais radus Jūsų pamestą nuolaidų kortelę ir pan. Šiuos duomenis Jums sutikus taip pat naudojame tiesioginės rinkodaros tikslais, kurie aprašyti šios Politikos 3 punkte.

Informaciją apie miestą, kuriame gyvenate, lytį, Jums sutikus renkame statistiniais tikslais. Ši informacija mums padeda pažinti savo klientus ir pateikti Jūsų poreikius  geriausiai atitinkančius prekių ir paslaugų pasiūlymus.

Pateikdami asmens duomenis patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi.

2. PLC „Mega“ daugkartinio atsiskaitymo dovanų kortelė

Pateikiami asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų valdytojas

Vardas, pavardė, Lietuvos Respublikos (LR) nuolatinų gyventojų asmens kodas (kitų LR gyventojų – gimimo data),

elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens dokumento kopija.

Sutarties su Jumis sudarymo ir vykdymo bei Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pagrindu.

SIA „Transact Pro“ ,

įmonės kodas  41503033127,

buveinės adresas Gustava Zemgala 76, Riga, Latvija

Tel.: +371 67222555

PLC „Mega“ daugkartinio atsiskaitymo dovanų kortelė (toliau – kortelė) yra anoniminė, joje nenurodomas asmens vardas ir pavardė. Kortelę galima naudoti PLC „Mega“ esančiose parduotuvėse, pramogų ir paslaugų vietose, neribotam skaičiui atsiskaitymų, neviršijant jos minimalios vertės.

Norint vienu metu įsigyti daugiau nei 2 vnt. kortelių (maksimalus kiekis – 20 vnt. kortelių) arba už didesnę nei 800 Eur (aštuonių šimtų eurų) bendrą sumą (maksimali galima bendra suma – 2000 Eur (du tūkstančiai eurų)), Jūs (galioja tiek fizinio, tiek juridinio asmens atveju) turite užpildyti duomenų valdytojo SIA „Transact Pro“ nustatytos formos paraišką bei pateikti asmens dokumentą. Jūsų asmens duomenys tvarkomi paslaugų Jums teikimo tikslais. Paraiškoje nenurodžius reikalaujamų asmens duomenų, kortelės Jums negalėsime išduoti.

Būdami Jūsų asmens duomenų tvarkytojai užtikriname, kad duomenų tvarkymui naudojamos techninės ir organizacinės priemonės įgyvendinamos tokiu būdu, kad Jūsų duomenų tvarkymas atitiktų galiojančių teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų teisių apsauga.

Pateikdami asmens duomenis, patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi. Pastebėję netikslumų, iš karto juos ištaisykite.

3. Tiesioginė rinkodara

Pateikiami asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų valdytojas

Elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Tvarkome asmens duomenis, remdamiesi Jūsų sutikimu.

AB „Baltic Shopping Centers“,  įmonės kodas 111621714, buveinės adresas Garažų g. 18, Kaunas, Tel.: 8 37 239 010, el. paštas info@balticred.com 

Siųsti Jums naujienas apie prekes ir paslaugas, pasiūlymus bei reklaminę medžiagą galime tik tuo atveju, jeigu Jūs sutinkate gauti šią informaciją.  Sutikimą galite išreikšti pildydami prašymą išduoti nuolaidų kortelę, anketą dalyvauti PLC „Mega“ organizuojamuose konkursuose ir kt., formoje pažymėdami sutikimo langelį varnele. Pažymėdami šį langelį Jūs sutinkate, kad Jūsų duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, langelio nepažymėjus, Jūsų duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais netvarkysime. Taip pat sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus galite išreikšti mūsų interneto svetainėje, įvesdami savo elektroninio pašto adresą nurodytame langelyje.

Ši Politika netaikoma Mūsų naujienlaiškiuose rodomiems tretiesiems asmenims bei jų pateikiamoms nuorodoms į jų tinklalapius, rekomenduojame atskirai pasidomėti minėtų tinklalapių ir naujienlaiškiuose matomų kitų asmenų privatumo politikomis ar taisyklėmis.

4. Organizuojami konkursai ir žaidimai

Pateikiami asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų valdytojas

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gimimo data.

Tvarkome asmens duomenis, remdamiesi Jūsų sutikimu.

AB „Baltic Shopping Centers“,  įmonės kodas 111621714, buveinės adresas Garažų g. 18, Kaunas, Tel.: 8 37 239 010, el. paštas info@balticred.com 

Asmens kodas.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pagrindu.

Kiekvienu atveju, tam, kad galėtume įvykdyti organizuojamą konkursą ar žaidimą, o Jūs galėtumėte konkurse ar žaidime dalyvauti, atskirose taisyklėse nurodome, kokius asmens duomenis mes renkame. Dalyvauti vykdomuose konkursuose ar žaidimuose, o taip pat teikti atitinkamus duomenis, ar ne, pasirenkate Jūs patys. Nepateikus dalyvavimui žaidime ar konkurse reikalingų duomenų, dalyvauti žaidime ar konkurse negalėsite.

Jei įsteigiamas piniginis prizas, galime papildomai paprašyti Jūsų asmens kodo. Asmens kodas šiais atvejais gali būti reikalingas taikomų mokesčių sumokėjimo tikslais.  

Siekdami maksimalaus skaidrumo konkurso ar žaidimo laimėtoją dažniausiai skelbiame viešai.  Sutikimą dėl viešo laimėtojo paskelbimo galite pareikšti žaidimo ar konkurso anketoje. Jūs taip pat galite atsisakyti, kad mes naudotume Jūsų atvaizdą skelbiant apie laimėtoją.

5. Vaizdo stebėjimas

Patalpų ir teritorijos vaizdo stebėjimas.

Pateikiami asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų valdytojas

Asmens, transporto priemonės vaizdo duomenys (įskaitant transporto priemonių valstybinius numerius).

Tvarkome duomenis siekdami apsaugoti gyvybinius Jūsų interesus bei siekdami Jūsų bei mūsų teisėtų interesų.

AB „Baltic Shopping Centers“,  įmonės kodas 111621714, buveinės adresas Garažų g. 18, Kaunas, Tel.: 8 37 239 010, el. paštas info@balticred.com 

Tvarkome Jūsų asmens duomenis prevencijos nuo teisės pažeidimų, teisės pažeidimų išaiškinimo, pažeidėjų identifikavimo tikslu. Siekiame apsaugoti klientų, darbuotojų ir kitų fizinių asmenų gyvybinius interesus, įskaitant sveikatą ir gyvybę, apsaugoti klientų, mūsų darbuotojų, kito fizinio asmens ir mūsų privačią nuosavybę bei turtą (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. d p. ir f p.).

Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi. Tokiu atveju mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų, išskyrus jei įrodysime, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Jūs nesate įpareigoti pateikti asmens duomenis ir mes nesiekiame nustatyti jūsų asmens tapatybės, jei tai nėra būtina, siekiant aukščiau numatytų tikslų. Tačiau dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio, mes negalime garantuoti, kad galėsite atlikti savo užduotis ar gauti mūsų paslaugas, nepatekdami į vaizdo kamerų stebėjimo lauką.

Apie  vykdomą vaizdo stebėjimą (konkrečias patalpas ar teritoriją) esate informuojami matomoje vietoje patalpintais informaciniais pranešimais.

Nuotraukos ir (arba) vaizdo įrašai, padaryti prekybos centre vykusių renginių metu

Pateikiami asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų valdytojas

Vaizdas (nuotrauka ar vaizdo įrašas skaitmeniniu formatu).
 

Jūsų sutikimas ir (arba) mūsų teisėti interesai, kurie yra: skleisti informaciją apie prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ ir jo veiklą.

AB „Baltic Shopping Centers“,  įmonės kodas 111621714, buveinės adresas Garažų g. 18, Kaunas, Tel.: 8 37 239 010, el. paštas info@balticred.com 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, siekdami skleisti informaciją apie prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ ir jo veiklą.

Mūsų renginiai yra vieši ir atviri visiems, norintiems juose dalyvauti. Norėdami išvengti bet kokios galimybės būti nufotografuoti ar nufilmuoti, galite nedalyvauti mūsų organizuojamuose viešuose renginiuose, konkursuose arba susisiekti su mumis su prašymu pašalinti jūsų atvaizdą iš komunikacijai skirtos medžiagos. Dalyvaudami renginiuose turėtumėte suprasti, kad jūsų atvaizdas bus nufotografuotas ar nufilmuotas ir gali būti panaudotas skelbiant informaciją apie mūsų įmonės veiklą.

6. Prizų ir kitų dovanų perdavimo-priėmimo aktai

Pateikiami asmens duomenys

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų valdytojas

Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris.
 

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pagrindu.
 

AB „Baltic Shopping Centers“,  įmonės kodas 111621714, buveinės adresas Garažų g. 18, Kaunas, Tel.: 8 37 239 010, el. paštas info@balticred.com 

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siekdami užtikrinti teisingą savo mokestinių įsipareigojimų vykdymą: apskaičiuoti mokesčius ir mokesčių institucijoms deklaruoti informaciją apie jums suteiktas dovanas ar išmokas.

7. Slapukai

Slapukai susideda iš mažų failų, įskaitant unikalius identifikatorius, kuriuos žiniatinklio serveriai siunčia interneto naršyklėms ir kurie vėliau gali būti siunčiami atgal į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė pateikia užklausą iš serverio. Slapukai naudojami žiniatinklio serveriuose vartotojų identifikavimui ir stebėjimui, kai vartotojai naršo po skirtingus svetainės puslapius ir kai vartotojai grįžta į svetainę.

Slapukai gali būti „nuolatiniai“ slapukai arba „sesijos“ slapukai. Nuolatinį slapuką sudaro tekstinis failas, kurį žiniatinklio serveris siunčia žiniatinklio naršyklei, kurį saugo naršyklė ir kuris galios iki nustatytos galiojimo pabaigos datos (išskyrus atvejus, kai vartotojas jį ištrina iki galiojimo pabaigos datos). Sesijos slapukas pasibaigs naudotojo sesijos pabaigoje, kai naršyklė bus uždaryta.

www.mega.lt  svetainėje naudojami ir nuolatiniai, ir sesijos slapukai.

Slapukuose, kuriuos mes naudojame, nėra jokios informacijos, kuri asmeniškai Jus identifikuoja, bet asmeninė informacija, kurią mes saugome apie jus, gali būti susieta su informacija, saugoma ir gaunama iš slapukų.

Mes galime naudoti informaciją, kurią gauname naudodami slapukus, šioms reikmėms:

 • Atpažinti kompiuterį, kai lankotės mūsų svetainėje;
 • Stebėti naršymą ir įgalinti kai kurių funkcijų naudojimą mūsų svetainėje;
 • Tobulinti svetainės patogumą;
 • Išanalizuoti mūsų svetainės naudojimą;
 • Administruojant šią svetainę;
 • Suasmeninti svetainės naudojimą, įskaitant skelbimų taikymą.

Dauguma naršyklių leidžia blokuoti slapukus. Būdai blokuoti slapukus pagal jūsų naudojamą naršyklę:

 • „Internet Explorer“ galite atsisakyti visų slapukų, spustelėdami „Įrankiai“, „Interneto parinktys“, „Privatumas“ ir pasirinkę „Blokuoti visus slapukus“ naudodami slankiojančią parinktį;
 • „Firefox“ galite užblokuoti visus slapukus spustelėdami „Įrankiai“, „Parinktys“ ir išvalydami langelį „Priimti slapukus iš svetainių“ laukelyje „Privatumas“.

Visų slapukų blokavimas gali turėti neigiamos įtakos daugelio tinklalapių naudojimui. Jei blokuosite slapukus, negalėsite naudoti dalimi šios svetainės funkcijų.

Naudojantis mūsų tinklalapiu, taip pat gali būti siunčiami ir trečiųjų šalių slapukai. Mes naudojame „Google Analytics“ įrankius, kad galėtume analizuoti šios svetainės naudojimą. „Google Analytics“ įrankiai sukuria statistinę ir kitą informaciją apie svetainės naudojimą slapukuose, kurie saugomi naudotojų kompiuteriuose. Informacija, susijusi su mūsų tinklalapiu, naudojama kurti ataskaitas apie svetainės naudojimą.

„AdWords“ pakartotinės rinkodaros tikslais mes naudojame slapukus. Šie slapukai yra „Google“ teikiamos pakartotinės rinkodaros ir elgsenos taikymo paslauga, jungianti svetainę su „AdWords“ reklamos tinklu. Atsisakyti slapukų stebėjimo galite čia: https://adssettings.google.com/authenticated.

Duomenų perdavimas

Mes be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduodame jokiems tretiesiems asmenims. Jūsų duomenys be atskiro Jūsų sutikimo Bendrovės gali būti pateikti mokesčių institucijoms, teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų numatytais atvejais.

Bendrovė taip pat naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, teikiamomis tinklalapio dizaino ar administravimo paslaugomis), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie Jūsų asmens duomenų. Šiuo atveju Mes užtikriname, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 16 metų, naudodamiesi mūsų paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos Mums atskleidimo.

Registruodamiesi tiesioginės rinkodaros pasiūlymams mūsų internetinėje svetainėje, Jūs patvirtinate, kad Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis

Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate nuolaidų kortelei gauti, tame tarpe ir duomenis tiesioginės rinkodaros tikslams vykdyti, saugosime 10 metų nuo lojalumo kortelės išdavimo dienos. Jūs galite bet kada atsisakyti nuolaidų kortelės ir pareikalauti sunaikinti visus jūsų tvarkomus asmens duomenis. Norėdami atsisakyti nuolaidų kortelės ir sustabdyti savo duomenų tvarkymą, galite kreiptis adresu Islandijos pl. 32, Kaunas, PLC „Mega“ informacijos centre arba elektroninio pašto adresu info@mega.lt. Jūsų duomenų tvarkymą nedelsiant sustabdysime ir ištrinsime Jūsų duomenis.

Jeigu esate Mums pateikęs savo asmens duomenis PLC „Mega“ naujienlaiškiui prenumeruoti, galite bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, paspaudę naujienlaiškyje esančią atsisakymo nuorodą. Jeigu esate Mums pateikęs savo asmens duomenis ir pasirinkote, kad norite gauti tiesioginės rinkodaros informaciją Jūsų nurodytu telefono numeriu, tačiau nusprendėte šios informacijos atsisakyti, tai padaryti galite adresu Islandijos pl. 32, Kaunas, PLC „Mega“ informacijos centre arba elektroninio pašto adresu info@mega.lt

Sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, kurį pateikėte dalyvaudami PLC MEGA organizuojamose akcijose, renginiuose, žaidimuose ir kt., taip pat galite atšaukti kreipiantis adresu Islandijos pl. 32, Kaunas, PLC Mega informacijos centras arba rašydami į  info@mega.lt.

Asmens, transporto priemonės vaizdo duomenys (įskaitant transporto priemonių valstybinius numerius) saugomi 14 dienų. Pasibaigus terminui Jūsų duomenis ištriname.

Jūsų atvaizdas (nuotrauka ar vaizdo įrašas) iš viešų renginių ar konkursų bus saugomas ne daugiau kaip 10 metų nuo faktinės renginio datos.

Prizų ir kitų dovanų perdavimo-priėmimo metu pateikti Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne daugiau kaip 10 metų nuo perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo datos.

Jūsų asmens duomenų apsauga

Su Jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai. Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui. Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribose.

Jūs turite šias teises:

 • teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis;
 • teisę gauti ar perduoti kitai įmonei savo asmens duomenis (vadinamoji teisė į duomenų     perkeliamumą);
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais; 
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus raštu arba susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu žemiau nurodytais kontaktais.

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

Privatumo politikos pakeitimai

Reguliariai peržiūrime savo privatumo politiką. Ši versija atnaujinta 2018 m. gegužės 24 d.

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su mumis:

AB „Baltic Shopping Centers“, įmonės kodas 111621714, buveinės adresas Garažų g. 18, Kaunas, Tel.: 8 37 239 010, el. paštas info@balticred.com   

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys – duomenuapsauga@balticred.com, Tel.: 8 37 239 010.